9092305967

خط تخصصی روانشناسی-استان تهران

تماس ازسراسرکشور  02188990538

 

کودکان که انرژِی روانی بالا دارند، دارای چه خصوصیاتی هستند؟

کودکانی که نیروی راهیابی قوی دارند شیوه هایی به کار می برند که قابل شرح دادن و یادگیری است. کودکان دارای نیروی راهیابی قوی نه تنها به هدف بزرگ می نگرند، بلکه راه های ممکن تقسیم هدف بزرگ به بخش های کوچک را نیز در نظر می گیرند. اگر کودکان […]

بیشتر بخوانید

News Recommendations & Guide

The news is crucial to stay in touch. Obviously Bit coin news now depends on computations and certainties instead of knowledge and genuine problems. It might travel the https://djbu.know-it.fun/can-bernie-sanders-beat-hillary-clinton-320854 globe in just a few minutes To day. The fantastic point is that almost anyone can take of being a citizen […]

بیشتر بخوانید

Comparing Fast Methods In Hookup Guru Review

If you should be working for the incorrect cam web site, you can spend hours waiting for somebody to take you private. You need to benefit trusted, established and dependable cam sites. If you choose to work for private only cam websites, we advise you to use Jasmin. There really […]

بیشتر بخوانید

مهارت پول خرج کردن را چگونه به کودکان خود یاد دهیم؟

برای آن ها سه قلک تهیه کنید. یک قلک برای خرج کردن یک قلک برای پس انداز کردن و یک قلک برای پول دادن به دیگران. از فرزندان تان نخواهید که در قلک ها به مقدار مساوی پول بگذارند. تناسب پول ها را بر عهده خودشان بگذارید. فهرست مرتبی از […]

بیشتر بخوانید

هدف گذاری و تبدیل افکار منفی به مثبت از سنین کودکی و نوجوانی

در دوران کودکی، کودک هنگام پیشوری به سوی هدف، نگرش او را در مورد رسیدن به هدف مشخص می کند. اگر نگرش او نومیدانه و محکوم به شکست باشد، احتمال موفقیت کودک حتی پیش از آغاز حرکت به سوی هدف، بسیار اندک است. برعکس، کودکانی که نگرش مثبتی درباره ی […]

بیشتر بخوانید

« برگه‌ی پیشبرگه‌ی بعد »

« برگه‌ی پیشبرگه‌ی بعد »