9092305967

خط تخصصی روانشناسی-استان تهران

تماس ازسراسرکشور  02188990538

 

Options For Core Factors Of Asian Women

If You Read Nothing Else Today, Go Through This Report on Attract Asian Women In the event that you would like to know precisely how to lure women, look no more. Consequently, it mustn’t be restricted to merely women from the own nation or culture. Dating Asian women is apparently […]

بیشتر بخوانید

چطور در مورد خواسته و نیازهایمان با دیگران گفت و گو کنیم؟

              معمولاً ما در مورد مسائلی که در ما ایجاد استرس می‌کند با اکراه و به‌سختی صحبت می‌کنیم. علت گریز و طفره رفتن از این موضوعات این است که آن‌ها ما را ناراحت می‌کنند و حتی فکر مطرح کردن این مسائل با دیگران مار ا […]

بیشتر بخوانید

چطور با يك كودك خشونت گرا برخورد و از ساير كودكان محافظت كنيم؟ 

جذبه و نفوذ والدين مهم ترين عامل بازدارنده قرباني شدن كودكان است.كودكان نبايد به تنهايي با افراد شرور و ناسازگار برخورد كنند. توصيه به فراموش كردن ماجرا، فايده اي ندارد و تشويق به مقابله به مثل  و كتك كاري نيز فايده اي ندارد و ختي خطرناك است. ارتباط بين كودكان […]

بیشتر بخوانید

چطور با يك كودك خشونت گرا برخورد و از ساير كودكان محافظت كنيم؟            

جذبه و نفوذ والدين مهم ترين عامل بازدارنده قرباني شدن كودكان است.كودكان نبايد به تنهايي با افراد شرور و ناسازگار برخورد كنند. توصيه به فراموش كردن ماجرا، فايده اي ندارد و تشويق به مقابله به مثل  و كتك كاري نيز فايده اي ندارد و ختي خطرناك است. ارتباط بين كودكان […]

بیشتر بخوانید

مواجه با خشونت در کودکان و نقش خانواده در آن               

کودکان خشونت گرا سعی می‌کنند از طریق خشونت فیزیکی یا لفظی، بر کودکان دیگر مسلط باشند و قادر به برخورد با آن نباشند و یا رفتارهای خشونت آمیز را از الگوهای شخصیتی خاصی آموخته باشند. آنان از خشونت لفظی و فیزیکی برای آزار دیگران استفاده می کنند و دیگران را […]

بیشتر بخوانید

« برگه‌ی پیشبرگه‌ی بعد »

« برگه‌ی پیشبرگه‌ی بعد »