9092305967

خط تخصصی روانشناسی-استان تهران

تماس ازسراسرکشور  02188990538

 

به طور کلی چون پایه های زندگی بزرگسالی در سنین کودکی و نوجوانی بنا می شود، هر مساله ای که در این دوران وجود داشته باشد، باید جدی گرفته شود. چون تغییر در این سنین راحت تر است. والدین باید برای فرزندان خود وقت کافی بگذارند. چون اگر نتوان بچه ها را تا یک سنین مشخصی تربیت کرد، دیگر وارد اجتماع شده و هر آن چیزی که باید در خانواده و مطابق با اصول و معیار های خانواده یاد می گرفتند، را از اجتماع و از افراد گوناگون می آموزند. آسیب هایی که به لحاظ روان شناختی در این دوران وجود دارد هم با تشخیص های اولیه می تواند به مرحله پیشگیری تبدیل شود. کودک مانند یک بذر است، این مراقبت ها و توجه والدین است که این بذر را تبدیل به میوه و یا درخت بکند. که این محصول شاداب وسالم باشد. در دوران نوجوانی رفتار با نوجوان خیلی اهمیت پیدا می کند، به طوری که والدین باید خود را با نوجوان تنظیم کنند ولی این تنظیم کردن به گونه ای نباشد که نوجوان بخواهد والدین را کنترل کند. در دوران کودکی و نوجوانی شما با یادگیری مهارت های فرزند پروری و به کار بردن تعداد کمی از آن مهارت ها می توانید مسائل بسیاری که باعث رنجش شما می شود را حل کنید. در مشاوره کودک و نوجوان علاوه بر والدین کودکاننیز توسط مشاور و روان شناس، مهارت هایی را یاد می گیرند که باعث می شود دوران کودکی با کیفیتی را داشته باشند بدون اینکه آسیب خاصی را تجربه کنند.