9092305967

خط تخصصی روانشناسی-استان تهران

تماس ازسراسرکشور  02188990538

 

مشاوره پیش از ازدواج بهتر است زمانی باشد که دو نفر تازه باهم آشنا شده اند و تا حدی از خصوصیات همدیگر اطلاع  پیدا کرده اند. چون اکثر افراد زمانی که با مخالفت هایی از جانب خانواده ها رو به رو می شوند و یا مشکلاتی در رابطه بوجود می آید مشاوره پیش از ازدواج را انتخاب می کنند. آن هم به این منظور که می خواهند بدانند حق با کیست و چه کسی باید اصلاح شود و یا برای حرف های خود دنبال کسی هستند که تاییدشان کند. اما هدف از مشاوره پیش از ازدواج این است که شما بدانید تا چه حد مناسب هم هستید و مشکلات پیش رو چیست و مزایا و معایب این ازدواج برای شما مشخص شود. چون شما در رابطه هستید و فقط جذابیت های رابطه و طرف مقابل را می بینید و درک می کنید. مشاوره یک نگاه دیگری به شما می دهد که می توانید به این مورد ازدواج ، دقیق تر نگاه کنید و کمی آینده نگری داشته باشید. در مشاوره پیش از ازدواج اول در مورد هدف فرد از ازدواج و آمادگی های او صحبت می شود، و بعد به این مرحله می رسیم که این دو نفر مناسب هستند یا نه. چون وقتی فردی به لحاظ خودش در شرایط مناسبی چه به لحاظ رفتاری، اخلاقی، اجتماعی و  اقتصادی قرار نداشته باشد، بعد از ازدواج این مسائل حل نخواهد شد و نمی توان این ها را نادیده گرفت. برنامه ای که افراد برای آینده خود دارند باید بررسی شود که این اهداف باهم هم سو هستند یا نه. و این که این دو نفر چقدر برای این ازدواج هزینه می کنند. اگر از خودگذشتگی ها در ازدواج بیشتر باشد به همان میزان توقع ها بعد از ازدواج بیشتر می شود.